MEVZUAT

Yeni Torba Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?

33.jpgNOT: Söz konusu tasarı 6770 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanmıştır. Kanun metni için TIKLAYINIZ.

 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 16.12.2016 tarihinde Meclise ulaştı. Tasarı Komisyon aşamasında. Peki Torba Yasa Tasarısı ile hangi konularda düzenleme yapılıyor?

Tasarı ile,

 • Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnası kapsamına yolcu taşımacılığı alınmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmektedir.
 • Üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisini indirimli ödemeleri teşviki sağlanmaktadır.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
 • İşletmelere kredi garanti kurumları tarafından verilebilecek Hazine destekli kefalet tutarı 250 milyar Türk lirasına çıkarılacaktır.
 • Denizcilik sektörünün teşvik edilmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmek amacıyla konu ile ilgili vergi, resim ve harçlarda indirim ve istisnaların getirilmesi söz konusudur.
 • Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle konu ile ilgili düzenleme yapılması ve mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.
 • Para Politikası Kurulu toplantılarının ayda bir kez yapılması zorunluluğu yılda en az sekiz kez şeklinde değiştirilmektedir.
 • Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin TOKİ’den olan alacaklarından, Hazineye olan borcu mahsup edilmek suretiyle, mevcut borç ve alacakların tasfiyesine imkan tanınmaktadır.
 • Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünü geçtiği durumlarda, evde bakım yardımlarından faydalananlara yapılan yersiz ödemelerin söz konusu sınır hangi oranda aşıldıysa yine aynı oranda geri alınması şeklinde mağduriyetleri gidermeye yönelik düzenleme yapılmaktadır.
 • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlara Hazineye ve diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesinin yolu açılmaktadır.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için öğretim elemanı kadroları ihdas edilmesi öngörülmektedir

Yazar: Dr. Hasan AYKIN

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.