KATMA DEĞER VERGİSİ

FİŞ VEYA FATURASI KAYBEDİLEN ÜRÜN İADE EDİLEMEZ Mİ?

GİRİŞ

Pek çoğumuz mağaza ve marketlerde şöyle bir yazıyla karşılaşırız: “Sayın Müşterilerimiz, 3065 Sayılı KDV Kanununun 54 Seri No.lu genel tebliğine göre ürün iadelerinde fiş veya fatura ibrazı zorunludur. Fiş veya fatura aslı olmadan ürün iade ve değişimi yapılamamaktadır.”

ürün iade.png

Belgesini kaybettiğiniz bir ürünü iade etmek istediğinizde, satıcının veya kasiyerin ısrarla fiş veya fatura aslı olmadan iade ve bazen değişim dahi yapmadıklarına şahit olursunuz. Fiş veya faturanızı kaybettiyseniz ürün elinizde kalır. Bir taraftan işletme sahibi veya kasiyere, diğer taraftan böyle bir düzenleme yapan Maliye’ye kızarsınız.

Gerçekten satın alınan ürünün iadesi için, ürüne ilişkin fiş veya faturanın ibrazı herhangi bir mevzuat düzenlemesine göre zorunlu mudur? Uzatmadan cevaplayalım: HAYIR. İadelerde fiş veya fatura aranması gerektiğine ilişkin daha önce Katma Değer Vergisi düzenlemeleri kapsamında söz konusu olan zorunluluk da kalktı. Ancak burada önemli husus şu: işletmeleri fiş veya fatura olmadan iadeye zorlayan herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, her işletme iade konusunda kendi politikalarını belirliyor. Tüketici işletmelerin iade politikalarının insafına kalıyor.

Pek çok işletme geçmişten gelen alışkanlıkla iade işlemi için fiş veya faturayı zorunlu bir unsur olarak değerlendiriyor ve fiş veya fatura olmadan iade almıyor. İncelediğimiz pek çok kurumsal firmanın “İade politikalarında” dahi bu görülmekte. Tabi burada, iade edilmek istenen ürünün ilgili işletmeden alındığının ispatı açısından fiş veya faturanın aranması gibi teknik zorunluklar da devreye girebiliyor.

Bu yazı, Maliye Bakanlığı düzenlemeleri uyarınca fiş veya fatura olmadan yapılamayan iadelere ilişkin olarak Maliyenin yaklaşımını değiştirdiğini ortaya koymaktadır. Bir malın iadesinde fiş veya fatura olmasa da işletmelerin bunu geri almasında Maliye mevzuatı açısından hiçbir engel yoktur. Başka bir deyişle, sürekli öne sürüldüğü gibi fiş veya faturasız ürün iadesinde VERGİ DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN bir sorun yoktur. Geriye kurumların yaklaşım ve iade politikaları kalıyor.

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEME NE DİYOR?

Satıcıların fiş ve fatura bulunmaması nedeniyle iade işlemi yapmamalarına gerekçe gösterdikleri mevzuat 54 Seri No.lu KDV tebliğidir. Anılan Tebliğ’de iade esnasında satışa ait fiş veya faturaya ilişkin aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır:

“Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.”

Yukarıdaki düzenlemeden hareketle, “Evet satıcılar haklı. Fatura ve benzeri belge olmadan iade kabul edemiyorlar.” şeklinde bir sonuca ulaşılabilir ve iade işleminin önündeki kocaman engel olarak da Maliye Bakanlığının düzenlemesi görülür. Ancak bu durum, gerçeği yansıtmamaktadır.

Her şeyden önce, 54 Seri No.lu KDV Tebliği, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu 54 Seri No.lu KDV tebliğinde yer verilen tüketiciler tarafından yapılan iadelerin ne şekilde işleme tabi tutulacağı hususu, KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/B-11.1. bölümünde yeniden düzenlenmiştir. Konunun yeniden düzenlenmesi sırasında, fiş veya faturanın bulunmaması durumunda iade yapılmasının mümkün olduğu hususu aşağıdaki şekilde açıkça ifade edilmiştir:

“İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür.”

Gelir İdaresi, Genel Uygulama Tebliğinden önceki tarihlerde de, verdiği özelgelerde benzer görüşe yer vermiştir. Özelgenin[1] ilgili bölümü aşağıda aynen sunulmaktadır:

“54 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin B/1 bölümünde, tüketiciler tarafından satın alınan malların çeşitli nedenlerle iade edildiği durumlarda satıcılar tarafından iade edilen mal nedeniyle gider pusulası düzenleneceği ve tüketiciden iade edilen mala ait belgenin geri alınacağı açıklanmıştır.

Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda bahsedilen işlemlerde fiili imkânsızlıklar nedeniyle satın alınan mallara ait belgelerin satıcılara geri verilemediği anlaşılmıştır.

Bu durumda da satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.”

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinin sıkça sorulan sorular kısmının[2] KDV ile ilgili bölümünde 13 numaralı soruya verilen cevapta da, İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde; fatura veya fişi kaybolan bir ürünün, Tüketici Kanunu ve diğer mevzuattaki şartlar aşılmamışsa, sırf fatura veya fiş olmadığı için satıcı tarafından kabul edilmemesinin hukuki dayanağı yoktur.

İade kabul etmeme gerekçesi olarak ileri sürülen 54 Seri No.lu KDV Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, tüm KDV tebliğlerini tek bir Tebliğde toplayan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde ise fiş veya faturanın bulunmaması durumunda da iadenin yapılabileceği hususu açıkça belirtilmiştir.

İade edilmek istenen ürüne ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek ve gider makbuzu düzenlenmek suretiyle ürünün İADESİ maliye düzenlemeleri açısından MÜMKÜNDÜR. Maliye Bakanlığının belge düzenine ilişkin mevzuatı iadeye engel değildir. Dolayısıyla pek çok işletmenin fişiniz yok, ilgili mevzuata göre iade alamayız şeklinde mazereti geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. İşletmeleri fiş veya faturasız ürün iade alamazsınız diye zorlayan hiçbir düzenleme yok. İşletmelerin, iade almama konusunda “Mevzuatı” veya “Maliyeyi” öne sürmek yerine, kendi kurum politikalarını ortaya koymaları daha dürüst ve doğru bir yaklaşım olur. 

 

SONNOTLAR

[1]Maliye Bakanlığının, 18.09.1997 tarih ve 39973 sayılı Özelgesi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen nispeten daha yakın tarihli diğer bir özelge de aynı yöndedir. Bakınız: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 28/9/2011 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-1652 sayılı özelgesi.

[2] http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular (Erişim Tarihi: 12.01.2017)

 

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Vergidosyasi.com adresindeki aktif linki belirtilmek suretiyle alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ. 

34 replies »

 1. Merhabalar,

  Fiş ve Faturadaki satın alım tarihi 9-10 ay önceye aitse bir firma bunu nasıl takip edebilir? Başka bir firmadan alınmış bir ürünse bunun fişi olmadan satıcı nasıl kanıtlayabilir. Bu konuda sadece önünde bir engel yok gibi bir yaklaşım iyi niyetli satıcıyı tamamen kötü niyete teslim etmektir. Madem sadece vergi hukuku açısından bir problem teşkil etmediğini vurguluyorsunuz, iadenin şekli, zamanlaması ve hususları alakalı da bir ek koysaydınız kötü bir niyetin önüne geçme hevesinizi ön plana alırdı.

  Sevgilerle,

 2. ÜRÜN ALDIĞIM MAĞAZADAN GERİYE DÖNÜK 9 YILLIK FATURAMI GÖRMEK İSTEYEBİLİR MİYİM?

 3. Selamm faturamii kaybettim elimde sadece kredii kart ciktisi war degism yapabilirmiyimm

 4. Merhabalar, halıyı ilgili mağazadan aldığınıza ilişkin herhangi bir dekont, belge, kredi kart slibi ve benzeri söz konusu mudur? Önemli olan halıyı aldığınızı ispat edebilmeniz. Tüketici hakem heyetine de gittiğinizde sizden alışla ilgili belge talep edecekler. Aldığınızı ispat eden fatura dışında herhangi bir ödeme, teslim belgesi gibi bir belgeniz de yoksa işiniz biraz zor. Bu tür belgeler olsa, ilgili satıcı faturasız mal satmaktan ceza alacağı için talebinizi karşılamakta daha yardımcı olacak bir yaklaşama çekilebilirdi.

 5. Merhaba bu bir hali magazasindan geçen yıl hali aldım.fakat halinin sigortalı olduğunu bile söylemediler faturada kesmediler. Şimdi halimda kusur var fakat faturam olmadığı için hali markası bayi tarafindan faturanıza birlikte başvurabiliyor siniz diyor fakat bayi zaten kesilmemiş olan faturayı bana vermiyor yardımcı olurmusunuz

 6. öncelikle iyi günler diliyorum.pull & bear dan kıyafet adlım ürünün üstüme oturmadığından ertesi gün aynı mağazaya gidip ürünü iade etmek istedim ürünün fişinin nerde olduğunu bilmediğimden dolayı ürünü iade etmdiler şuan ne yapmam gerekiyo. gerekli yerlere başvurmak istiorum ne yapmam gerek bilgi verirseniz çok memnun olurum.
  teşekkürler

 7. Ramazan Bey, olayın elbette tek boyutu yok. Ama tüm dünyada ticari hayat müşteriyi önceleyen bir nitelik kazanmaktadır. Selamlar.

 8. burada firmayı bırazda suçluyorsunuz sanki firma zorluyor atladığınız bir konu var hiç de önemsiz değil elinizde fiş fatura bulunduğunda sistemde iade edilecek ürünü belgeyi bulmak kolaylaşıyor. Sizler sadece tek yönlü müşteri gözü ile yazıyrosunuz birde firma gözünden bakmak lazım. Erp programlarının bir işleyişi vardır.

 9. arkadaşlar tüketici hakem heyeti aşağıdaki dilekçe ile yaptığım talebi kabul etti.
  kararı takibe koydum 270 liralık para vekalet ücreti ve masraflarla birlikte 650 lira oldu :))

  etimesgut ilçe tüketici hakem heyeti
  dosya no: 2019/0261.5043
  konu: tkhk 11/1-a maddesine muhalefet
  açıklamalar: x tarihinde kredi kartım ile x tl’ye x mağazasından almış olduğum ürünü, ürünün tüylenme probleminden dolayı firma tarafından verilen x tarih x sayılı ürün inceleme formu ile incelemeye verdim. ürün iade talebim kabul oldu ancak ürünün fişinin olmadığından bahisle mağaza tarafıma daha düşük miktarda hediye çeki tanımladı ve bunun ürünün fişinde yazdığını söylediler. akabinde bunun yasal olmadığında ısrarcı olunca tutarın tamamı için hediye çeki verebileceklerini ancak tkhk 11/1-a da yazdığı gibi sözleşmeden dönmüş olsam bile para iadesi için markanın kuralları gereği fiş ibrazı olmadan yapılamamakta olduğu bilgisi verildi.
  ttk’ya göre ticari defter saklama yükümlülüğü tacire aittir. zira tacir, basiretli bir iş adamı gibi davranmakla yükümlüdür.
  ayrıca 26/04/20145 tarihli 28983 sayılı rg’de yayınlanan kdv genel uygulama tebliği’nin 11. maddesinde ” fatura ve benzeri belgenin fiili imkansızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda” şeklinde geçen cümlesinde de fişin kaybı iade için gerekli olmadığı teyit edilmiştir.
  bende şu an sadece alışverişe dair kredi kartı hesap özeti bulunmaktadır. malın o günkü değerine dair şirketin itirazı varsa tüketici hakem heyeti yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca her türlü bilgi ve belge karşı taraftan da istenebilir.
  zaten şirket ürünü ve alış bedelini kabul etmekte ancak sözleşmeden döndüğümü bildirmeme rağmen paramı vermemektedir.
  yasal nedenler: tkhk 11/1-a maddesi, ttk’nın 18/1-2. maddesi, 26/04/20145 tarihli 28983 sayılı rg’de yayınlanan kdv genel uygulama tebliği’nin 11. maddesi
  kanıtlar: x tarihli x qr nolu kredi kartı hesap özeti, x sıra sonu ürün incelem formu, şirket yetkilisi ile yapılan mail yazışma ekran görüntüleri,
  istem sonucu: açıklanan nedenlerle şirket tarafından tkhk 11/1-a maddesine muhalefet edilerek el konulan x tl paramın tarafıma iadesine dair karar verilmesini istiyorum.
  gereğini arz ederim.

 10. Merhaba, annem bir cep telefonu almıştı. Telefonda bazı sorunlar çıkmaya başladı. telefonun faturasını kayıp etmiş, fakat kredi kartı slip elimizde. ama üzerinde sadece fiyat yazıyor. bu belge ile işlem yapabilir miyiz? Teşekkürler.

 11. Ürün iade veya değişiminin tamamen ilgili firma politikası ile ilgili olduğunu bugün uygulamalı olarak yaşadım. LCWaikiki’den bayram öncesi bir kemer aldım. İki yöne dönen türden. Dönen mekanizması koptu. Elimde fiş veya fatura yok. Aldığım mağazaya gittim. Fiş önemli değil, barkodu olsa yeterdi dediler. Ben barkod etiketlerini de koparmıştım. Bunun üzerine aynı ürünün mağazada bulunan bir tanesini getirip barkodu okutup ürünü aldılar. Zaten yeni bir ürün alacaktım, gider pusulasındaki söz konusu iade rakamını da aldığım ürünün bedelinden indirdiler. Teşekkürler LC Waikiki. Müşteri sadakati böyle oluşturulur.

 12. İyi günler internet üzerinden bir ürün aldım erkek çocuk için olanını göndermişler aradığımda yanlış gönderdik diğer ürün elimizde kalmadı dediler yerine başka gönderelim daha pahalı olduğunu söylediler fakat o ürün diğer sitelerde yarı fiyatına para iadesi istedim ürünü. Faturanın Aslı ile yolladım yedeği bende kaldı bir gün sonra aradılar yedek faturada lazım kendiniz ödeyerek bize yollayın o şartla iade yapacağız diyorlar bir haftadır uğraşıyorum ne yapmalıyım

 13. Murat Bey, vergidosyasi.com olarak konunun verisel boyutu ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Belirttiğiniz konuda, önemli bir dolandırıcılık söz konusu ise, savcılığa suç duyurusu yaptığınızda savcılık ilgili kargo şirketinden gönderici bilgilerini temin etme cihetine gidebilir. Sonuçta kargo şirketlerinin gönderici kimlik bilgilerini alma yükümlülüğü var. Belirttiğimiz üzere, konunun vergi boyutu dışındaki kısmı ile ilgili uzmanlık ve tecrübemiz yoktur. Geçmiş olsun. Selam ve saygılar.

 14. internetten kapıda ödemeli ürün aldım fakat dolandırıldım gelen ürünle sipariş verdiğim ürünün hiç alakası yok iade etmek istiyorum getiren kargo hariç hiçbir bilgi yok ne yapmalıyım

 15. Merhaba, Mağazadan görerek beğenilerek ürünler alındı. Ama şimdi iade etmek istiyoruz. Faturanın altında 30 güne kadar iade ve değişim yazıyor. Şayet mağaza iadeyi kabul etmezse oradaki yazı hukuki açıdan değer teşkil eder mi? Bir de kredi kartı slipi kayıp. Bunu da bahane edebilirler mi? Benim sorularım yani elbet her şeye itiraz ederler de hukuki açıdan bu bahaneleri geçerli midir? Teşekkürler

 16. Kağıthane axsis avm den karaca tencere seti aldim urunde bozulmalar oldu elimde fişi yok karaca fiş olmadan ürünü iade almiyor ne yapabilirim

 17. Fiş veya faturasız mal iadesinde fatura iptali söz konusu değil. Çalışmada verilen KDV tebliğinde de belirtildiği üzere iade işlemi için Gider Pusulası tanzim edilecek. Satış esnasında fatura veya fiş düzenlenirken tahsil edilen kdv 391 no.lu hesaplanan KDV hesabında duracak. Gider pusulasında yer alan aynı miktar KDV de 191 indirilecek KDV hesabında yer alacak. Dolayısıyla satıcının KDV açısından avantaj veya dezavantajı söz konusu değil. Selam ve saygılar.

 18. Peki fatura ipralinde faturanın aslının iptal edilme zorunluluğu neyapacak fatura iptal edilmezse faturadan doğan kdv yi işletme neden ödeyecek ? durumu sadece tek yönden değerlendirmişssiniz

 19. Suat Bey, yazımızda da belirttiğimiz gibi fişsiz iade konusunda ilgili işletmenin iade politikası önem kazanıyor. Ancak, pek çok işletme fiş veya fatura olmadığı durumlarda iade alamayacaklarını söylüyorlar. Bunu engelleyen bir mevzuat yok. Yazıda belirttiğimiz gibi, iade almamanın gerekçesi Maliyenin düzenlemeleri değil. Maliye Bakanlığı fiş yoksa bile gider pusulası düzenlenip iade alınmasının mali açıdan mümkün olduğunu Tebliğde belirtmiş. Söylediğim gibi, kurumların takdir ve politikalarına kalmış bir durum söz konusu. Selam ve saygılar.

 20. Ürünün üzerinde olan barkod nosu yazan kartı kaybettim yani barkodsuz ve fiş veya faturasız urunumu degisebilirmiyim

 21. Sizi bu tür durumlarda iade almaya zorlayan bir düzenleme yok. Kurumsallaşma adına dürüst müşterinin mağdur edilmemesi önemli bir husus. Tabii deneyimlerinizin ışığında suistimallere de izin vermemek gerek. Dürüst, sistemi dejenere etmeyi amaçlamayan müşterilere yardımcı olmak ile sistemi suistimal etmeye, kötüye kullanmaya çalışan arasında denge kurmak önemli. Tabii bu söylediklerim sıradan bir vatandaş olarak söyleyeceklerim. Yoksa yukarıdaki yazı kapsamında söylenen, ürün iadesine maliye düzenlemelerinin engel teşkil etmediği, satıcının tutum ve politikalarının belirleyici olduğu. Bu nedenle, belirttiğiniz olayda kendimi uzman tavsiyesinde bulunacak bir makamda veya durumda görmüyorum. Selam ve saygı ile.

 22. 25 yıllık mağazacılık deneyimi olan bir kişiyim. her zaman için “müşteri velinimettir, müşteri haklıdır” düşüncesi ile haraket ettim. müşteri haklıdır söylemi eskidenmiş. şimdi müşteri uyanık müşteri kurnaz.
  10 gün önce diğer şuben alınan bir ürün ve o mağazaya özel indirimli olarak satılan bir ürün. o ürünü değişime getiriyor. ürün üzerinde barkod yok elinde fiş fatura yani ürünü ibraz edecek bir belge yok. müşteri ısrar ediyor bu ürünü degiştirmek zorundasınız diye. son 10 gün içerisinde yarı fiyatına indirimli satılıp bitirilen bir ürün. müşteri indirim e girmeden önce ki fiyattan aldıgını söylüyor..
  bu durumda ne yapmak gerekir sizce..

 23. I have noticed you don’t monetize your website,
  don’t waste your traffic, you can earn additional cash every month
  because you’ve got hi quality content. If you want to know how to make extra money,
  search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

 24. Samet Bey Merhabalar, şirketlerin ürün iade ve değişim politikaları önemli. Bu makale, sadece KDV düzenlemeleri bahane edilerek iadeden kaçınılamayacağı ile ilgili. A101 ile ilgili olarak, benim de yaşadığım tecrübeyi aktarabilirim. Ürün iadesinde ısrarla fişin aslını istiyorlar. Merkez muhasebeleri tarafından bu şekilde talimatlandırıldıklarını söylüyorlar. Alt kesimdeki çalışanları ikna etmek çok güç. Ama aynı ürün değişiminde genellikle sorun yapmıyorlar. Hatta çoğu kez, bozuk veya defolu ürünü verip yerine yenisini alabiliyorsunuz. Bence slip ile gidip değişim şansınızı deneyin. Selam ve saygılar.

 25. ben a101den sd kart aldım eve gelince fiş çöpe atıldı. sd kartı daha denerken kopyalarken yavaşlık ve duraksama oldu. 2-3 gün sonra da durup dururken veri kaybı yaşandı. Yani ürünün bozuk olduğu aşikar ama elimde fiş yok. Alırken kredi kartından almıştım onun çıktısı ile gitsem ürün değişimi yapmak zorundalar mı?

 26. Hocam bu konuyla ilgili bir sorum olacaktı size
  Gitti gidiyor adresinden aldığım ürünü iade ettim. Ürünü yeni yolladım ancak faturayı içine galiba bırakmadım. Diyelim satıcıya ürün ulaştı ve içinde fatura yok diye iadeyi kabul etmedi. Gitti gidiyor da iade edilen ürünlerde faturanın da yolanması açık bir şekilde belirtiliyor. Bu durum da faturasız iade kabul etmeyen satıcı haklı mı olur?

 27. Nail Bey iade durumunda gider pusulası düzenlenir. Gider pusulasında iade alınan ürünle ilgili alınmış kdv de gösterilir ve müşteriye iade edilir. Başka bir deyişle, size hizmet satarken sizden aldıklarını hizmet bedeli artı vergileri, size geri verirler, vermeleri gerekir. Zaten ilgili işletme size fatura düzenlenlerken sizden aldığı kdv’yi hesaplanan kdv olarak kayıtlarına yansıtır. Size gider pusulası ile öderken de indirilecek kdv olarak dikkate alır. İki rakam birbirine eşit olacağı için işletme üzerinde kalan bir vergi yükü yok. Dolayısıyla iade yapacaklarsa sizin hizmet faturası ile ödediğiniz vergilerin size geri verilmemesinin hukuki bir dayanağı yok. Selam ve saygılar.

 28. Hasan bey merhaba
  firmaya fişsiz hizmet(1 aylık basketbol kursu) iadesi yapıyorum.Bana iade yapabileceklerini ama gelir vergisi ve kdv yi düşeceklerini söylüyorlar.Bende sizin açıkladığınız gibi kdv dahil bedellerinin tamamının ödenmesi gerektiğini ifade ediyorum.Bu konuda ki görüşünüzü alabilirmiyim.
  Saygılarımla NAİL ŞEKER

 29. Levent Bey, konunun önemli bir boyutuna temas etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Yazıdaki temel vurgu şu: fiş veya faturası kaybedilen ürünü iade almama gerekçesi olarak Maliye Bakanlığı düzenlemesini gerekçe göstermeyin. Söz konusu düzenleme yürürlükten kalktı. Vergi mevzuatı buna engel değil. Ama kurum politikası, diğer mevzuat iadeye engel veya kuruma inisiyatif bırakıyorsa bunu belirtiniz. Başka bir deyişle ürünü iade almama gerekçenizi net bir şekilde ortaya koyunuz. diyoruz. Yazının son paragrafında da ayrıca bu konuya temas etmeye çalıştık. Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz. Selamlar.

 30. KONUYU OLDUKÇA NET AÇIKLAMIŞLAR… FAKAT TÜKETİCİ HAKLARINDAKİ YASAL MEVZUAT ŞÖYLE DİYOR… GÖREREK ELLEYEREK SATIN ALINMIŞ OLAN ÜRÜNLERİN İADE VE DEĞİŞİM İNSİYATİF İ TAMAMEN MAĞAZALARDADIR. KALDIKİ BİR ÜRÜNÜ ALDINIZ ALDIĞINIZ ÜRÜN YÜZLERCE NOKTADA SATILAN BİR ŞEY… FİŞİ YADA FATURASI OLMAZSA O ÜRÜNÜN ORADAN ALINDIĞINI KİM NASIL KANITLAYABİLECEK… ÜLKEMİZDE KAÇ İŞLETME BUNU GERİYE DÖNÜK OLARAK FİŞSİZ YADA FATURASIZ İNCELEYEBİLİR…

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.