GENEL

TEKDÜZEN HESAP PLANI

PDF Formatı

1 DÖNEN VARLIKLAR

10 HAZIR DEĞERLER

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

104

105

106

107

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

109

11 MENKUL KIYMETLER

110 HİSSE SENETLERİ

111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

113

114

115

116

117

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

12 TİCARİ ALACAKLAR

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

123

124

125

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

13 DİĞER ALACAKLAR

130

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134

135 PERSONELDEN ALACAKLAR

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

14

15 STOKLAR

150 İLK MADDE VE MALZEME

151 YARI MAMULLER – ÜRETİM

152 MAMÜLLER

153 TİCARİ MALLAR

154

155

156

157 DİĞER STOKLAR

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

16

17

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181 GELİR TAHAKKUKLARI

182

183

184

185

186

187

188

189

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

194

195

196 PERSONEL AVANSLARI

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

DURAN VARLIKLAR

20

21

22 TİCARİ ALACAKLAR

220 ALICILAR

221 ALACAK SENETLERİ

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

223

224

225

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

227

228

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

23 DİĞER ALACAKLAR (1)

 1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
 2. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
 3. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

233.

 1. PERSONELDEN ALACAKLAR
 2. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
 3. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
 4. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

 1. BAĞLI MENKUL KIYMETLER
 2. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 3. İŞTİRAKLER
 4. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
 5. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 6. BAĞLI ORTAKLIKLAR
 7. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
 8. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)
 9. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
 10. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

 1. ARAZİ VE ARSALAR
 2. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
 3. BİNALAR
 4. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
 5. TAŞITLAR
 6. DEMİRBAŞLAR
 7. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
 8. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
 9. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
 10. VERİLEN AVANSLAR

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 1. HAKLAR
 2. ŞEREFİYE
 3. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
 5. ÖZEL MALİYETLER

265.

266.

 1. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 2. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
 3. VERİLEN AVANSLAR

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

270.

 1. ARAMA GİDERLERİ
 2. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

273.

274.

275.

276.

 1. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
 2. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
 3. VERİLEN AVANSLAR

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

 1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
 2. GELİR TAHAKKUKLARI

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

290.

 1. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
 2. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
 3. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
 4. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

295.

 1. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
 2. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 3. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 MALİ BORÇLAR

 1. BANKA KREDİLERİ

301.

302.

 1. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
 2. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
 3. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
 4. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
 5. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
 6. DİĞER MALİ BORÇLAR

31

32 TİCARİ BORÇLAR

 1. SATICILAR
 2. BORÇ SENETLERİ
 3. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

323.

324.

325.

 1. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

327.

 1. DİĞER TİCARİ BORÇLAR

33 DİĞER BORÇLAR

330.

 1. ORTAKLARA BORÇLAR
 2. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
 3. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
 4. PERSONELE BORÇLAR
 5. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
 6. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)

34 ALINAN AVANSLAR

 1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

 1. ALINAN DİĞER AVANSLAR

35

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
 2. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

362.

363.

364.

365.

366.

367.

 1. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
 2. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

 1. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
 2. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
 3. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
 4. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

374.

375.

376.

377.

378.

 1. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 1. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
 2. GİDER TAHAKKUKLARI

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

390.

 1. HESAPLANAN KDV
 2. DİĞER KDV

393.

394.

395.

396.

397.

 1. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)
 2. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40 MALİ BORÇLAR

 1. BANKA KREDİLERİ

401.

402.

403.

404.

 1. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

406.

 1. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
 2. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
 3. DİĞER MALİ BORÇLAR

42 TİCARİ BORÇLAR

 1. SATICILAR
 2. BORÇ SENETLERİ
 3. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

423.

424.

425.

 1. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

427.

428.

 1. DİĞER TİCARİ BORÇLAR

43 DİĞER BORÇLAR

 1. ORTAKLARA BORÇLAR
 2. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
 3. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

435.

 1. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
 2. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
 3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)

44 ALINAN AVANSLAR

 1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

 1. ALINAN DİĞER AVANSLAR

45

46

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

470.

471.

 1. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

473.

 1. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 1. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
 2. GİDER TAHAKKUKLARI

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

490.

 1. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1)
 2. TESİSE KATILMA PAYLARI
 3. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5 ÖZ KAYNAKLAR

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

 1. SERMAYE
 2. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

52 SERMAYE YEDEKLERİ

 1. HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
 2. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
 3. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
 4. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

526.

527.

528.

 1. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

53

54 KÂR YEDEKLERİ

 1. YASAL YEDEKLER
 2. STATÜ YEDEKLERİ
 3. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

545.

546.

547.

 1. DİĞER KÂR YEDEKLERİ
 2. ÖZEL FONLAR

55.

56.

57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

 1. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

 1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

 1. DÖNEM NET KÂRI
 2. DÖNEM NET ZARARI (-)

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

60 BRÜT SATIŞLAR

 1. YURTİÇİ SATIŞLAR
 2. YURTDIŞI SATIŞLAR
 3. DİĞER GELİRLER

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

 1. SATIŞTAN İADELER (-)
 2. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
 3. DİĞER İNDİRİMLER (-)

615.

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 1. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
 2. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
 3. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
 4. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

 1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
 2. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
 3. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

635.

636.

637.

638.

639.

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

 1. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
 2. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
 3. FAİZ GELİRLERİ
 4. KOMİSYON GELİRLERİ
 5. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
 6. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

650.

651.

 1. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1)
 2. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
 3. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
 4. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

 1. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
 2. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

670.

 1. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

 1. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 1. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
 2. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
 3. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

 1. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
 2. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
 3. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

 1. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
 2. MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI

71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

 1. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
 2. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
 3. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
 4. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 1. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
 2. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 3. DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
 4. DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 1. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
 2. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 3. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
 4. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
 5. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 1. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
 2. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
 3. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI

75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

 1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
 2. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI

76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ

 1. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
 2. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 3. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 1. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
 2. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 3. GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI

78 FİNANSMAN GİDERLERİ

 1. FİNANSMAN GİDERLERİ
 2. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
 3. FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)

 1. İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
 2. İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
 3. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
 4. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
 5. ÇEŞİTLİ GİDERLER
 6. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
 7. AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
 8. FİNANSMAN GİDERLERİ
 9. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
 10. ÜRETİM MALİYET HESABI

8 (SERBEST)

9 NAZIM HESAPLAR

0 (SERBEST)

(1) 2 Sıra No.lu Genel Tebliğin C Bölümü ile Değiştirilmiştir.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.