MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEF PORTALINDAN HAKKINIZDAKİ VERGİ İNCELEME SÜRECİNİ TAKİP EDEBİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Vergi incelemesi mükellef için yorucu bir süreçtir. İnceleme sürecinin şeffaflaşması, incelemenin mükellef açısından oluşturduğu belirsizliği bir nebze de olsa azaltan bir unsurdur. Bu kapsamda, önemli bir uygulama, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde oluşturulan “Mükellef Portalı”dır. Portal üzerinden online erişim ile vergi inceleme sürecine ilişkin birtakım bilgilere erişmek mümkün.

MÜKELLEF PORTALI SAYFASINA NASIL ERİŞİRİM?

Mükellef Portalına iki şekilde ulaşmanız mümkün:

1- vdk.gov.tr adresindeki ana sayfada yer alan “Mükellef Portalı” sekmesine tıklamak,

2- mukellefportali.vdk.gov.tr/  adresine tıklamak.

İNCELEME SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEK İÇİN NE YAPMAM LAZIM?

VUK 140 ıncı maddesi ve ilgili yönetmelikler uyarınca hakkınızdaki inceleme süreci incelemeye başlama tutanağı ile başlıyor. Söz konusu tutanakta, incelemenin dönemi, konusu, gerekçesi ve benzeri bilgilerin yanında “Metis Sorgu No” diye bir bilgi daha var. Sisteme girmek için ilgili sayfada gelen aşağıdaki giriş ekranına T.C. Kimlik No/Vergi No bilgisi ile Sorgu No bilgisini girmeniz yeterli.

mükellef portalı giriş

HANGİ TÜR BİLGİLERE ULAŞABİLİRİM?

Söz konusu portalda, inceleme durumunuza göre aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz;

  • Hakkınızdaki vergi incelemesinin tamamlanıp tamamlanmadığı,
  • Müfettişin, inceleme için kendisine verilen süreye ilave süre talep edip etmediği,
  • İncelemenin Rapor değerlendirme komisyonunda değerlendirmeye alınıp alınmadığı.

VDK Başkanlığı, 16 Kasım 2016 tarihli duyurusunda,  “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Vergi Müfettişlerince hazırlanan “Tutanak Taslağı”, “İnceleme Tutanağı” ve “Rapor Özeti” Mükellef Portalı üzerinden mükelleflerimizin erişimine açılmıştır.” bilgisini kamuoyu ile başlaşmıştır. 

Sistem henüz gelişme aşamasında, bu nedenle vergi inceleme sürecine ilişkin ulaşılabilen bilgiler tatmin edici düzeyde olmayabilir. Zaman içinde daha kapsamlı hale gelmesini ve vergi inceleme sürecinin daha şeffaflaşmasını umut ediyoruz ve bekliyoruz. Çünkü inceleme süreci konusunda mükellefin bilgi edinmesi mükellef hakları açısından büyük önem taşıyor.

 PORTAL SADECE VDK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İNCELEMELERİ KAPSIYOR.

Bilindiği üzere, vergi incelemelerinin önemli bir bölümü Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Vergi Müfettişlerince gerçekleştiriliyor. Ancak, GİB tarafından gerçekleştirilen incelemeler de söz konusu. İşte, GİB tarafından (Vergi Dairesi Müdürleri gibi) yürütülen incelemeler için yukarıda yer verdiğimiz portalı kullanmak mümkün değil.

16.01.2017

Dr. Hasan AYKIN