vergi incelemesi

Vergi İncelemesi nedir?

Vergi Usul Kanununda vergi incelemesi tanımı yapılmamıştır. Kanunun 134 üncü maddesinde vergi incelemesinin amacının, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Vergi İncelemesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde vergi incelemesi tanımı yapılmıştır.

Yönetmeliğe göre vergi incelemesi;  İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyet olarak tanımlanmıştır.

Vergi incelemesiyle, defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli görüldüğü takdirde karşıt araştırma, inceleme ya da muhasebe dışı envanter işlemlerinden elde edilecek sonuçlara göre, mükellefin ödediği veya ödemesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılarak bunun sağlamak amacıyla gerekli tespitlerin yapılması amaçlanmaktadır.

vergidosyasi.com

 

 

 

Kategoriler:vergi incelemesi

Tagged as: