GELİR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ TARİFESİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ 2017 VE SON BEŞ YIL

GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Gelir vergisinin tabi olacağı tarife Gelir Vergisi Kanununun “Esas tarife” başlıklı 103 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

GVK’nın mükerrer 123 üncü maddesi ile verilen yetkiye istinaden tarifede yer alan tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin  olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, tespit edilen tutarları %50’sine kadar artırmaya veya indirmeye de yektilidir.

2017 YILI VE ÖNCESİ BEŞ YILA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFELERİ

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre 2017 yılı için gelir vergisi tarifesi ve gelir dilimleri aşağıdaki gibidir.

13.000 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 27%
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası 35%

2016 Takvim yılı için Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası 20%
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası 27%
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası 35%

2015 Takvim yılı uGelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL’ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası 27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası 35%

2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

11.000 TL’ye kadar 15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası 20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası 27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası 35%


2013 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

10.700 TL’ye kadar 15%
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası 20%
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası 27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası 35%


2012 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi

10.000 TL’ye kadar   15%
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası   20%
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası   27%
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası   35%