DENETİM

DENETİM TÜRLERİ

Denetim türleri ile ilgili pek çok sınıflandırma yapılmaktadır. Konu  ile ilgili olarak en yaygın kullanılan sınıflandırma International Federation of Accountants (IFAC) tarafından yapılan aşağıdaki sınıflandırmadır[1].

Amaç bakımından denetim türleri:

Mali tabloların denetimi

Uygunluk denetimi

Faaliyet denetimi

Özel Amaçlı denetimler

Yapılış nedeni bakımından denetim türleri:

Kanuni denetim

İsteğe bağlı denetim

Denetçinin Statüsüne göre denetim türleri:

Bağımsız dış denetim

İç denetim

Kamusal denetim

Bu sınıflandırmaya ilave olarak,

Denetimin kapsamı esas alınarak;

  • Tek bir ünitede denetim,
  • sektörel denetim sınıflandırması

veya kontrolü gerektiren etkenler bakımından;

  • Kuruluş sırasında denetim,
  • İşletmelerde esaslı değişiklik nedeniyle denetim,
  • işletmenin tasfiyesi ve infisahı halinde denetim,
  • ortakların ortaklıktan ayrılması halinde denetim

gibi farklı sınıflandırmalar da yapılmaktadır[2].

[1] IFAC, International Auditing Guidelines, Section 1, Paragraph 3, 1988.

[2] Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Yayınları, 2006, Ankara, s. s.63.

23.03.2017

vergidosyasi.com