DENETİM

Faaliyet Denetimi (OPERATIONAL AUDIT)

Faaliyet denetimi, bir kuruluş veya işletmenin faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsamaktadır.

Bu denetimde, denetçilerin tarafsız gözlemlerde bulunması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizinin yapılması beklenmektedir. Faaliyet sonuçları verimlilik standartları ile karşılaştırılan faaliyet denetiminde, kuruluş veya işletmenin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaştığı ölçülmeye çalışılır. Denetim örgütün tamamını veya bir bölümünü, bir şubesini ya da üretim, finans, pazarlama gibi bir fonksiyonunu değerlendirmek şeklinde yapılabilir[1].

Faaliyet denetimi, iç denetimden daha kapsamlı, finansal tabloların denetiminden ve uygunluk denetiminden daha zor bir denetimdir. Başlıca zorluk, faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin nesnel olarak belirlenmesidir.  Bu nedenle, faaliyet denetimi, denetim faaliyetinden farklı olarak, daha çok yönetim danışmanlığı biçiminde nitelendirilmektedir[2].

[1] Celal Kepekçi; Bağımsız Denetim, Siyasal Kitabevi, 4. Baskı, Şubat 2000, s. 3.

[2] Ersin Güredin, Denetim, Muhasebe  Entstitüsü Yayın Noı:50, İstanbul, TY, s. 5.

s. 15-16.

23.01.2017

veridosyasi.com

 

Categories: DENETİM

Tagged as: ,