SORU-CEVAP

VERGİNİN TARHI NEDİR? KAÇ TÜR TARH USULÜ VARDIR?

Vergi Tarhı Nedir?

Vergi tarhının tanımı Vergi Usul Kanununun 20 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre verginin tarhı; vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler (oranlar) üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Tarh işlemi, idari bir işlemdir. Kişilere belli mükellefiyetler getirici özelliğinden dolayı yükümlendirici idari işlemler kategorisine girmekte, taşıdığı kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğiyle asli bir işlem olduğunu göstermektedir.

Kaç Tür Vergi Tarh Yöntemi Vardır?

Vergi hukukumuzda geçerli beş adet tarh usulü bulunmakta olup bunlar:

1- Beyana dayanan tarh,

2- İkmalen vergi tarhı,

3- Re’sen vergi tarhı,

4- İdarece vergi tarhı ve

5- Düzeltme yoluyla tarhiyat.

vergidosyasi.com

23.03.2017