SORU-CEVAP

KAÇ TÜR TARH USULÜ VARDIR?

 

Tarh nedir? Tarhın tanımı Vergi Usul Kanununun 20 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre verginin tarhı; vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari muameledir.

Vergi hukukumuzda geçerli beş adet tarh usulü bulunmakta olup bunlar:

1- Beyana dayanan tarh,

2- İkmalen vergi tarhı,

3- Re’sen vergi tarhı,

4- İdarece vergi tarhı ve

5- düzeltme yoluyla tarhiyat.

vergidosyasi.com

23.03.2017