BÜTÇE

MİLLİ GELİRİN NE KADARINI SAVUNMAYA AYIRIYORUZ?

Savunma harcamaları pek çok üldeke önemli bi yekun tutuyor. Ülkeler milli gelirlerinin önemli bir kısmını savunma harcamasına harcıyorlar.

Türkiye, gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ne kadarını savunma harcamasına ayırıyor?

Bu konuda ülkeler itibariyle en güvenilir ve kapsamlı çalışma yapan kurum SIPRI’dir (Stockholm International Peace Research Institute).

SIPRI’nin Askeri Harcamalar Veri Tabanından yararlanılarak 1960’dan günümüze Türkiye’nin savunma harcamalarının GSYİH’ya oranı tablosunu oluşturduk. Savunma harcamalarındaki artış ve düşüş trendi ile ülkenin ekonomik refahı ve büyemesi arasında ilişki nedir? gibi soruları ekonomistlere bırakıyor ve yorumsuz sunuyoruz.

TABLO: 1960-2015 Türkiye’nin Savunma Harcamalarının GSYiH’ya Oranı

Yıllar TÜRKİYE
1960 3,5%
1961 3,8%
1962 3,7%
1963 3,4%
1964 3,4%
1965 3,6%
1966 3,1%
1967 3,3%
1968 3,3%
1969 3,1%
1970 3,3%
1971 3,5%
1972 3,4%
1973 3,3%
1974 3,2%
1975 5,1%
1976 4,9%
1977 4,7%
1978 4,2%
1979 3,4%
1980 3,9%
1981 3,8%
1982 4,3%
1983 3,9%
1984 3,6%
1985 3,5%
1986 3,6%
1987 3,3%
1988 2,9%
1989 3,1%
1990 3,5%
1991 3,8%
1992 3,9%
1993 3,9%
1994 4,1%
1995 3,9%
1996 4,1%
1997 4,1%
1998 3,3%
1999 4,0%
2000 3,7%
2001 3,7%
2002 3,9%
2003 3,4%
2004 2,8%
2005 2,5%
2006 2,5%
2007 2,4%
2008 2,3%
2009 2,7%
2010 2,5%
2011 2,2%
2012 2,3%
2013 2,3%
2014 2,2%
2015 2,1%

KAYNAK: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Askeri Harcamalar Veri Tabanından yararlanılarak hazırlanmıştır. (http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database Erişim 23.03.2017).

Söz konusu tablonun grafik olarak sunumu ise aşağıdaki gibidir:

GRAFİK: 1960-2015 Türkiye’nin Savunma Harcamalarının GSYiH’ya Oranı

türkiye savunma harcamlarının GSYİH oranı 1960-2015.JPG

Tükriye’nin dünya savunma harcama ligindeki durumu için ise aşağıdaki tabloya bakılabilir:

Tablo 1: Ülkelerin Askeri Harcamalarının Milli Gelirlerine Oranı (1988-2013) ile 2013 Yılı İçin Harcama Miktarları

Sıra No Ülke 1988 1989 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Harcama  (2013, Milyon $)
1 ABD 5,7 5,5 5,3 3,8 3,1 4 4,8 3,8 640,221
2 Çin 2,6 2,6 1,7 1,8 2 2,1 2 188,460
3 Fransa 3,6 3,5 3,4 3 2,5 2,5 2,4 2,2 61,228
4 İngiltere 4,1 4 3,9 3 2,4 2,4 2,5 2,3 57,891
5 Rusya 15,8 14,2 12,3 4,4 3,7 3,7 3,8 4,1 87,837
6 Almanya 2,9 2,8 2,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 48,790
7 Japonya 1 0,9 0,9 1 1 1 1 1 48,604
8 İtalya 2,3 2,3 2,1 1,7 2 1,9 1,8 1,6 32,657
9 S.Arabistan 15,2 13,4 14 9,3 10,6 8 8,6 9,3 66,996
10 Hindistan 3,6 3,5 3,2 2,7 3,1 2,8 2,7 2,5 47,398
15 Türkiye 2,9 3,1 3,5 3,9 3,7 2,5 2,4 2,3 19,085

Kaynak: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Askeri Harcamalar Veri Tabanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

 

23.03.2017

Dr. Hasan AYKIN