DENETİM

ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

Özel amaçlı denetimler, belli konularda belli karar birimine ayrıntılı bilgi sunmak, önerilerde bulunmak amacıyla kuruluş veya işletmenin hesaplarının, mali tablolarının ve bunların dayandığı belgelerin incelenmesi şeklinde gerçekleştirilen denetimlerdir[1]. Bu türdeki denetimlere aşağıdaki denetimler örnek olarak verilebilir:

  • Yolsuzluk ve ihmallerin araştırılması,
  • Mahkemelerce yapılan özel nitelikli incelemeler,
  • Vergi incelemeleri,
  • Kredi verenlerce yapılan ön incelemeler,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan teftiş ve incelemeler,
  • Şirket satın alma, devir veya birleşmelerinden önce yapılan incelemeler.

Özel amaçlı denetimlerde incelenecek alan, karar verecek birimin ihtiyaç duyduğu bilginin türüne göre değişir. Özel amaçlı denetimlerin konusunda gerçekten uzman kişilerce yapılması büyük önem taşır.

[1]Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Yayınları, 2006, Ankara, s.67.