DENETİM

Uygunluk Denetimi (COMPLIANCE AUDIT)

Bu denetimin amacı, yetkili bir üst makam tarafından belirlenmiş kurallara uyulup uyulmadığı konusunun araştırılmasıdır.

Üst makam, şirket yönetimi veya devlet kurumları olabilir. Şirket yönetimi kendileri tarafından konulmuş kurallara uygun hareket edilip edilmediğini iç denetçileri aracılığı ile denetleme yoluna giderler. Buna karşılık kamu kurumları veya bağımsız denetçiler tarafından yapılacak uygunluk denetimlerinde amaç, kuruluş veya şirketin yasal düzenlemelere veya buna dayanılarak yapılan ikincil düzenlemelere uyup uymadıklarını, bu düzenlemelerle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini araştırmaktır. Uygunluk denetimi ile, kuruluş veya şirketlerin yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edip etmedikleri belirlenmesi, buna aykırı davranışların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Vergi denetimleri, sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yasalara uygun şekilde yerine getirip getirmedikleri, SPK tarafından yapılan denetimler kamu tarafından yürütülen uygunluk denetimleridir.

23.03.2017

vergidosyasi.com

 

Kategoriler:DENETİM

Tagged as: ,