MESLEK MENSUPLARI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN KONUSU

3568 sayılı Serbest Muhusebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun ikinci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu, başka bir deyişle yeminli mali müşavirlerin yapabileceği işleri tanımlanmıştır. Buna göre yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu, uğraş alanı aşağıdaki gibidir:

  • Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

-Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

-Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazalar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.