MUHASEBE AKADEMİ

AMORTİSMAN KAYIT YÖNTEMLERİ: DİREKT VE ENDİREKT YÖNTEM

 

Amortisman Kayıt Yöntemleri: Amortisman kayıtlarının yapılmasında iki tür yöntem bulunmaktadır. Bunlar; 

  • Direkt yöntem
  • Endirekt yöntem.

Direkt Yöntem: Hesaplanan amortismanın doğrudan doğruya ilgili duran varlık hesabına alacak yazılması yolu ile duran varlığın değerini o güne indiren yönteme “direkt kayıt yöntemi” denir.Bu yöntemde amortisman olarak ayrılan tutar bir taraftan ilgili hesaplara borç yazılırken diğer taraftandan ilgili duran varlığa alacak yazılarak yapılmaltadır.Bu nedenle bilanço duran varlığın tam değerini görmek zorlaşmaktadır.

Endirekt Yöntem: Hesaplanan amortismanın ayrı bir hesapta tutulması yoluyla hem duran varlığın maliyet bedelini sürekli olarak gösteren hem de biriken amortiman miktarını görme imkanı veren yönteme de “endirekt kayıt yöntemi” denir. Bu yöntemde ilgili gider hesabı borçlandırılırken karşılığında ise 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılarak ilgili duran varlığın gerçek edinim değerini her zaman görmek mümkün olmaktadır.

NOT: Tekdüzen hesap planında 257 Birikmiş Amortismanlar hesabının açılmış olması, amortisman ayırmada “endirekt” yöntemin seçildiğini göstermektedir. Bu nedenle, teorik olarak direkt-endirekt amortisman ayırma teknikleri ayrımını bilmek faydalı olmakla birlikte, tekdüzen muhasebe sistemi geçerli olduğu için muhasebe kayıtlarında endirekt yöntemin kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

vergidosyasi.com

27.03.2017