KURUMLAR

MALİYE BAKANLIĞINDA MERKEZ BÜYÜRKEN, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI KÜÇÜLÜYOR MU?

Maliye Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporunu yayımladı. Sözkonusu raporda pek çok veriye yer verilmiş. Personel sayısına iliykin tablo ise aşağıdaki gibi:

maliye bakanlığı personel sayısı

Kaynak: Maliye Bakanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu

Yukarıdaki tabloda, 2013 yılından bu yana taşra teşkilatındaki personel sayısının sürekli azalma eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. Buna karşılık merkezde  belirgin bir büyüme eğilimi mevcut.  Yurtdışı teşkilatlarında ise Maliye Bakanlığı artık 1 kişi ile temsil ediliyor.

Merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel sayısının toplam personel sayısına oranlarına baktığımızda; 2012 yılında merkez personeli sayısının toplam personele oranı %26,52 mertebesinde iken bu oran 2016 sonunda %37,46 seviyesine ulaşmıştır. Bu veri, puan anlamında 12 puanlık artış, oransal olarak ise merkezin 2012 yılına göre 2016 yılı sonunda  %50,79 oranında büyümesi anlamına geliyor.

Söz konusu rapora göre, Maliye Bakanlığının 2016 yılı sonu itibariyle toplam kadro sayısının 57.662 olduğunu belirtelim. Başka bir deyişle, Maliye Bakanlığı kadrolarının sadece %50.8’i dolu veya %49.2’si boş.

Raporda, personel sayısında 2016 yılında meydana gelen azalmanın sebebi, merkez ve taşra teşkilatında memurluğun sona ermesi halleri kapsamında görevden ayrılan personel olarak belirtilmiş. Merkezdeki büyümeye ilişkin ise bir açıklama yapılmamış. Ancak Maliye Bakanlığını yakından tanıyanlar bilir ki; Vergi Denetim Kurulunun oluşturulmasından sonra denetim kadrosuna çok sayıda personel alındı. Merkezdeki büyümenin temel nedeni bu gibi gözüküyor.

Beyannamelerin elektronik ortamda alındığı, pekçok işlemin online yapıldığı ve Türkiye Vergi Dairesinden söz edildiği dikkate alındığında taşranın işyükünün giderek azalması beklenir. Böyle bir yapıda vergilemede denetim fonksiyonu öne çıkıyor. Bu yönü ile merkezdeki büyümenin olumsuz bir yanı olmadığını değerlendiriyoruz.

vergidosyasi.com

27.03.2017