MUHASEBE AKADEMİ

MALİYET HESAPLARINDA 7/A VE 7B SEÇENEKLERİ, KİMLER İÇİN ZORUNLU? PARASAL LİMİTLER NELER?

KİMLER 7/A, KİMLER 7/B SEÇENEĞİNİ KULLANMAK ZORUNDADIR?

1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre, bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı  veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu olan 7/A seçeneğinde giderler esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir.(NOT İLGİLİ YILLAR İTABARİYLE GÜNCEL RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.)

Yukarıdaki belirlemeye göre, ilgili yıl için hesaplanacak, aktif toplamı rakamı veya net satışlar rakamını aşan ÜRETİM ve HİZMET işletmeleri için 7/A seçeneği zorunludur. Buna karşılık TİCARET işletmeleri ile, ilgili yıl aktif toplam veya net satışlar rakamı hesaplanan limitlerin altında kalan işletmeler 7/A seçeneğini uygulamak zorunda değildir. Ancak 7/B seçeneğini uygulaması öngörülen işletmeler, isterlerse 7/B seçeneğini de uygulamayabilirler.

7/A VE 7/B SEÇENEKLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Eş zamanlı kayıt yöntemini kullanılması önerilen 7/A seçeneğinde, giderler yapıldıkları anda ilgili defter-i kebir hesaplarına “Fonksiyon Esasına” göre kaydedilirken, söz konusu giderler aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir.

Gider çeşitlerinin izleneceği yardımcı defter kayıtlarının, giderlerin ait oldukları gider yerlerini de gösterecek şekilde tutulması durumunda, yöntem amacına uygun biçimde yürütülmüş olacaktır. Bu kayıt yönetiminde; giderler eş zamanlı olarak aynı anda hem fonksiyonlarına, hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendiğinden; muhasebe kayıtlarının azaltılmasına ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetlerinin belli bir düzen içinde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

7/B seçeneğinde; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamül maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır.

Gider çeşitlerinin fonksiyonlarına dönüştürülmesinde ve ilgili gider yerlerine yüklenmesinde, işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapılmasını gerektirecek kayıt düzenini seçerler. İsterlerse, eş zamanlı kayıt düzenini bu seçenek için de kullanarak yardımcı defterlerde fonksiyonel gider hesaplarını ve gider yerlerini izleyebilirler. Bu suretle gider çeşitleri tahakkuk ettikçe ilgili defter-i kebir hesaplarında izlenirken; aynı anda yardımcı defterlerde fonksiyonlarına göre izlenip eş zamanlı olarak gider yerlerine aktarılabilir.

7/A SEÇENEĞİNDE HESAP GRUPLARI

70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

(Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu grup çalıştırılır.)

71 Direkt İlkmadde Ve Malzeme Giderleri

72 Direkt İşçilik Giderleri

73 Genel Üretim Giderleri

74 Hizmet Üretim Maliyeti

75 Araştırma Geliştirme Giderleri

76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

77 Genel Yönetim Giderleri

78 Finansman Giderleri

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI (79 NO.LU GRUP HESAPLARI)

7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.

Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:

79 GİDER ÇEŞİTLERİ

790 ilk Madde Ve Malzeme Giderleri

791 İşçi Ücret Ve Giderleri

792 Memur Ücret Ve Giderleri

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler

794 Çeşitli Giderler

795 Vergi, Resim Ve Harçlar

796 Amortismanlar Ve Tükenme Payları

797 Finansman Giderleri

798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları

799 Üretim Maliyet Hesabı

 

vergidosyasi.com

27.03.2017