KAVRAMLAR

ERP NEDİR? WHAT IS ERP?

ERP, “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye genel olarak Kurumsal Kaynak Planlama olarak çevrilmektedir. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış bilgi sistemlerine verilen genel addır.

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerin bir araya getirilmesine yardımcı olan sistemlerdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

ERP sisteminin temel özelliği, bir işletmenin değişik bölümleri tarafından kullanılabilen çok fonsyionlu veri paylaşım imkanı sunmasıdır. Bu, uygulamada çok farklı birimlerde çılaşan personelin aynı verilere göre ancak kendi ihtiyaçları çerçevesinde işlem yapmasına imkan tanınması anlamına gelmektedir.

ERP, işletmenin farklı birimlerinin işlem, süreç ve verilerini, bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanımaktadır.

erp

ERP yazılımları aynı zamanda belli bir seviyeye kadar senkronize ve otomatik raporlama imkanı da sunar. Böyle bir imkan, çalışanların ayrı verileri manuel olarak bir araya getirme çabasından kurtarır. Bazı ERP programları tüm raporlamanın tek bir birimden yapılması çözümleri de sunar.

Gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekteki işletmeler için yazılım üreten şirketlerin kendi geliştirdikleri ERP yazılımları bulunmaktadır.

İlgi duyanlar için ERP sistemine ilişkin ingilizce açıkmaları da aşağıda sunuyoruz.

WHAT IS ERP?

ERP is an acronym for Enterprise Resource Planning.

The central feature of all ERP systems is a shared database that supports multiple functions used by different business units. In practice, this means that employees in different divisions—for example, accounting and sales—can rely on the same information for their specific needs.

Adsız

ERP software also offers some degree of synchronized reporting and automation. Instead of forcing employees to maintain separate databases and spreadsheets that have to be manually merged to generate reports, some ERP solutions allow staff to pull reports from one system. For instance, with sales orders automatically flowing into the financial system without any manual re-keying, the order management department can process orders more quickly and accurately, and the finance department can close the books faster. Other common ERP features include a portal or dashboard to enable employees to quickly understand the business’ performance on key metrics.

vergidosyasi.com

29.03.2017

 

 

 

Kaynaklar: 

http://www.medyasoft.com.tr/tr/cozumlerimiz/sap-cozumleri/erp-nedir

http://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml

http://www.okanacar.com/2014/12/erp-nedir.html