vergi incelemesi

IRS VERGİ İNCELEME REHBERLERİ: “REHBER DEDİĞİN BÖYLE OLUR.” DEDİRTİYOR.

ABD Gelir İdaresi’nin (IRS, Internal Revenue Service) vergi inceleme elemanlarının incelemelerde kullanmaları için hazırladığı rehberler, “İnceleme rehberi böyle olur.” dedirtir cinsten.

Rehberler her bir sektör için ayrı ayrı hazırlanmış. Kamuoyu ile de paylaşılıyor. Sitede 53 adet rehber mevcut.

Rehberlerde;

  • Sektöre ilişkin genel bilgiler ve tanımlamalara,
  • Sektörün tabi olduğu mevzuata,
  • Temel sözleşme tipleri, aşamaları, sözleşmelerin değişim ve gelişmelerine,
  • İlgili sektöre has vergisel konulara,
  • İnceleme için kullanılacak temel araç ve kayıtlara,
  • İnceleme süreç şeması ve ilgili dökümanlara,
  • Varsa yargı karar örneklerine

yer veriliyor.

Merak duyanlar, rehberlerin bulunduğu web sayfası için TIKLAYABİLİR.

IRS vergi incelemelerini nasıl yürütüyor sorusu ile ilgili olarak da E. Hesap Uzmanı Nazmi Karyağdı tarafından kaleme alınan ve Maliye Bakanlığı SGB tarafından yayımlanan AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ’NDE VERGİ İNCELEMESİ isimli yayına müracaat edebilirler.

 

29.03.2017

Vergidosyasi.com