BÜTÇE

2017 YILINDA TOPLANACAK VERGİLER NERELERE HARCANACAK?

Toplanan vergilerin nerelere harcandığı konusu tüm vatandaşlarda merak uyandırır. Sonuçta her vatandaş, şu veya bu şekilde, vergi öder.

Bütçe Genel Müdürlüğü 2017 yılı vergi gelirlerinin nerelere harcanacağına ilişkin verileri ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırma yöntemlerine göre grafikleştirdi. Bu grafikleri aşağıda sunuyoruz:

Ekononik sınıflandırmaya göre 2017 yılı gelirlerinin harcanacağı alanlar aşağıdaki grafikte yer almaktadır:

2017 gelirleri nereye harcanıyor ekonomik bar

Cari harcamalar ile personel harcamalarının toplam harcamalar içinde en önemli iki kalemi oluşturduğu görülmektedir. Personel giderlerinin ne olduğu herkesin malumudur. Cari transferler ise; görev zararları, hazine yardımları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, tarımsal desteklemeler, hanehalklarına yapılan diğer transferler, sosyal amaçlı transferler, yurtdışına yapılan transferler, gelirden ayrılan paylar gibi kalemleri ihtiva etmektedir.

Söz konusu harcama kalemlerinin toplam harcamalar içindeki oransal büyüklüğünü görmek için aşağdaki şekil incelenebilir:

2017 gelirleri nereye harcanıyor ekonomik pie

 

2017 yılında yapılacak harcamaların fonksiyonel dağılımı ise aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur. Bütçeden en büyük payın genel kamu hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin aldığı görülmektedir.

2017 gelirleri nereye harcanıyor fonksiyonel bar

2017 gelirleri nereye harcanıyor fonksiyonel pie

 

30.03.2017

vergidosyasi.com

Kaynak: bumko.gov.tr