KATMA DEĞER VERGİSİ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE KAP VE AMBALAJ MADDELERİ NASIL VERGİLENİR?

KAP VE AMBALAJLARIN GERİ VERİLMESİNİN MUTAT OLDUĞU DURUMLARDA KDV

3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, geri verilmesi mutat olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle birlikte tesliminde vergi, asıl maddenin bedeli üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla, ambalaj maddesi verginin kapsamına girmediğinden vergiye tabi tutulmaz.

Kap ve ambalaj içine konulan maddelerin el değiştirmesinde, geri verilmeleri mutat olmak şartıyla kap ve ambalajlar teslim edilmiş yani mülkiyeti devredilmiş sayılmadığı için, kap ve ambalajlara ait tutarlar teslim bedeline dahil edilmemektedir. Gerçek teslim sadece kap veya ambalajın içindeki maldır.

GERİ DÖNMEYECEĞİ ANLAŞILAN KAP VE AMBALAJLARIN DURUMU

kap ve ambalajların boş olarak veya içlerine konulan madde ile birlikte geri dönmeyecek şekildeki teslimleri vergiye tabidir. Geri dönmek üzere teslim edildiği halde geri dönmeyeceği kesinlik kazanan kap ve ambalajlar için de geri dönmeyeceğinin kesinlik kazandığı tarih itibarıyla KDV uygulanması gerekir.

KAP VE AMBALAJLARIN FATURADA YER ALIP ALMAYACAĞI, BUNLARIN KİMİN AKTİFİNDE GÖZÜKECEĞİ HUSUS

Ambalajlanarak satılması mutat olan maddelerin tesliminde, faturada ambalaj için ayrıca bir bedel gösterilmemesi, bir diğer ifade ile teslim bedelinin ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek tutar olarak gösterilmesi gerekir. Bu durumda ambalaj malzemesi, asıl maddenin tabi olduğu şartlara göre vergilendirilir. Diğer bir anlatımla, asıl madde indirimli oranda vergiye tabi ise bu teslimin tamamı için indirimli oran uygulanır.

Örnek:Sandıklarla yapılan limon satışında, sandıkların geri alınmasının mutat olmadığı hallerde, kesilen limon faturası sandık bedelini de kapsar. Böyle bir durumda, sandık bedellerinin faturada ayrıca gösterilmesi söz konusu değildir.

Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde, satıcı bu maddeleri aktifleştirerek amortismana tabi tutar.

Örneğin; tüpgaz satışlarında boş tüpün geri verilmesi mutat bir olaydır. Çünkü boş tüpü, satıcı firma aktifleştirerek amortismana tabi tutmaktadır.

 

30.03.2017

vergidosyasi.com

 

KAYNAK: KDV Kanunu ve ilgili Tebliğler