KAVRAMLAR

KOBİ TANIMI VE SINIFLANDIRMASI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme, KOBİ tanımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik“te yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelikte 18 Mart 2022 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

warm coffee drink

250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Kobiler ise kendi içinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Bu tanıma göre, KOBİ’lere ilişkin sınıflandırma aşağıdaki şekilde tablo halinde sunulabilir.

Güncelleme 15.04.2023

30.03.2017

vergidosyasi.com