KAVRAMLAR

KOBİ TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRMASI

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik“te yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelikte 04.11.2012 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan son değişiklikler kapsamında  KOBİ, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. KOBİ’ler kendi içinde büyüklüklerine göre, mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme şeklinde sınıflandırılmaktadır:

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Bu tanıma göre, KOBİ’lere ilişkin sınıflandırma aşağıdaki şekilde tablo halinde sunulabilir.

Kriter Mikro Ölçekli KOBİ Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan Personel Sayısı ‹ 10 ‹ 50 ‹ 250
Yıllık Net Satış Hâsılatı ≤ 1 Milyon TL ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL
Yıllık Mali Bilanço Toplamı ≤ 1 Milyon TL ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL

Yönetmeliğin değişmeden önceki halinde yukarıdaki tabloda yer alan 8 milyon rakamı 5 milyon; 40 milyon rakamı ise 25 milyon idi.

 

30.03.2017

vergidosyasi.com