TEŞKİLAT ŞEMALARI

MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI (OGRANİZASYON YAPISI)

Maliye Bakanlığının güncel teşkilat şeması (organizasyon yapısı) aşağıda sunulmuştur.

maliye bakanlığı teşkilat şeması1