TEŞKİLAT ŞEMALARI

MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI (OGRANİZASYON YAPISI)

Maliye ve Hazine Bakanlığı Güncel Teşkilat Şeması

Merkez Teşkilâtı

 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 Borçlanma Genel Müdürlüğü
 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
 Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
 İç Denetim Birimi Başkanlığı
 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
 Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
 Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 Muhasebat Genel Müdürlüğü
 Özel Kalem Müdürlüğü
 Personel Genel Müdürlüğü
 Risk Analizi Genel Müdürlüğü
 Strateji Geliştirme Başkanlığı
 Teftiş Başkanlığı
 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Bağlı Kuruluşları

 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
 Gelir İdaresi Başkanlığı
 Kefalet Sandığı Başkanlığı

 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 Türkiye İstatistik Kurumu

İlgili Kuruluşları

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 Merkezi Finans ve İhale Birimi
 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi
 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü
 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

İlişkili Kuruluşları

 Kamu İhale Kurumu
 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Taşra Teşkilatı

 Muhakemat Birimleri
 Muhasebat Birimleri
o Muhasebe Müdürlükleri
o Saymanlık Müdürlükleri
o Malmüdürlükleri
 Personel Müdürlükleri

Yurt Dışı Teşkilâtı

 Hazine ve Maliye Ataşeliği
 Hazine ve Maliye Müşavirliği

Maliye Bakanlığının 2017 yılı teşkilat şeması (organizasyon yapısı) aşağıda sunulmuştur.

maliye bakanlığı teşkilat şeması1