BELEDİYE GELİRLERİ

İmar ile İlgili Harçlar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 80. maddesi uyarınca, imar mevzuatı gereğince belediyelerce tahsil olunacak harçlar şu şekildedir:

  • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri için (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere) alınan “Parselasyon Harcı”,
  • Verilecek ifraz ve tevhid kararlarına ilişkin “İfraz ve Tevhid Harcı”,
  • Proje tasdik işlemlerine ilişkin “Plan ve Proje Tasdik Harcı”,
  • Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi için alınan “Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı”,
  • Yapı kullanma izni verilmesi işleri için alınan “Yapı Kullanma İzni Harcı”.