KENTSEL RANTLAR VE VERGİLEMESİ

KENT TOPRAĞININ DEĞER ARTIŞ SÜRECİ

toprak parçasının kent toprağına dönüşümünü ve değer artış sürecini Ertürk ve Sam aşağıdaki grafikteki gibi göstermiştir (Ertürk ve Sam 2009, 160):

Grafik Kent Toprağında Değer Artış Süreci

kent toprağının değer artış süreci

Yukarıdaki grafikte gösterildiği üzere, başlangıçta tarımsal nitelikli toprağın değeri 0R1 iken, yakın çevredeki imar hareketlerinin başlamasıyla 0R2’ye yükselmekte, tarımsal toprağın belediye toprağı içine alınması ve imara açılması ile değeri daha da artarak 0R3’e yükselmektedir. Ardından altyapının hazırlanması ile toprak kent toprağı haline dönüşerek değeri 0R4’e, bölgedeki inşaat artışı ile beraber değeri 0R5’e yükselecektir. Kentteki büyümenin hızla devam etmesi ile toprağın konumu değişecek, kat artışı, iş bölgesi gibi toprağın yeni tip kullanımlarıyla değeri daha da artarak 0R6’ya ulaşacaktır.

03.04.2017

vergidosyasi.com

KAYNAK

Ertürk, H., & Sam, N. (2009). Kent Ekonomisi. Bursa: Ekin YAyınları.