GENEL

Serbest bölge tanımı, kuruluş amacı, işlevleri ve Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Kuruluş Tarihleri

Serbest Bölgenin Tanımı

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Ülkemizde Serbest Bölgelerinin Kuruluş Amacı

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,

Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,

İşletmeleri ihracata yönlendirmek,

Uluslararası ticareti geliştirmek.

Serbest Bölgelerin İşlevleri

Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması,

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,

Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,

Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,

Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,

Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması

işlevlerini görmektedir.

TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELER VE KURULUŞ TARİHLERİ

1 MERSİN SERBEST BÖLGESİ 1985

2 ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 1985

3 EGE SERBEST BÖLGESİ 1987

4 İST. AHL. SERBEST BÖLGESİ 1990

5 TRABZON SERBEST BÖLGESİ 1990

6 İST. TRAKYA SERBEST BÖLGESİ 1990

7 ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ 1992

8 İST ENDÜSTRİ ve TİCARET SERBEST BÖLGESİ 1992

9 MARDİN SERBEST BÖLGESİ 1994

10 SAMSUN SERBEST BÖLGESİ 1995

11 AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 1996

12 RİZE SERBEST BÖLGESİ 1997

13 KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 1997

14 İZMİR SERBEST BÖLGESİ 1997

15 GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 1998

16 TÜBİTAK-MAM SERBEST BÖLGESİ 1999

17 DENİZLİ SERBEST BÖLGESİ 2000

18 BURSA SERBEST BÖLGESİ 2000

19 KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ 2000

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

06.04.2017

vergidosyasi.com