GENEL

Birden fazla şubesi bulanan mükelleflerin Ba-Bs bildirim yükümlülüğü

Birden fazla şubesi bulanan mükelleflerin Ba-Bs bildirim yükümlülüğü

Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin Ba-Bs bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

06.04.2017

vergidosyasi.com

Kaynak: VUK Genel Tebliği Sıra No:396

Categories: GENEL