VERGİ USUL

Kurumlar Vergisinden Muaf Olanların Ba-Bs yükümlülüğü var mı?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde kurumlar vergisinden mufa olanlara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Kurumlar vergisinden muaf olan söz konusu mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.