VERGİ USUL

Noterlerin Ba-Bs Bildirim yükümlülüğü var mı?

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.

06.04.2017

vergidosyasi.com

Kaynak: VUK Genel Tebliği Sıra No:396