VERGİ USUL

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Ba-Bs Bildirim yükümlülüğü var mı?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ba-Bs bildirimleri, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

06.04.2017

vergidosyasi.com

Kaynak: VUK Genel Tebliği Sıra No:396