VERGİ USUL

Sınıf Değiştiren Mükelleflerin Ba-Bs Bildirim Yükümlülüğü

Ba-Bs bildirim yükümlülğü bilonço esasına göre defter tutan mükelleflere getirilmiş bir yükümlülüktür. Ancak mükelleflerin iş hacimlerine bağlı olarak bilanço esasından işletme hesabı esasına veya işletme hesabı esasından bilonço esasına geçişleri söz konusu olmaktadır. Sınıf değiştirilmesi durumunda Ba-Bs yükümlülüğü nasıl yerine getirilecektir?

Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

06.04.2017

vergidosyasi.com

Kaynaklar: VUK ve ilgili tebliğler.