KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Oranları

2017, 2016, 2015, 2014, 2013 Yılları için geçerli kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Hesap Dönemi

 

Oranı

 

Dayanağı

 

2017 %20 Kurumlar Vergisi kanunu Madde 32
2016 %20 Kurumlar Vergisi kanunu Madde 32
2015 %20 Kurumlar Vergisi kanunu Madde 32
2014 %20 Kurumlar Vergisi kanunu Madde 32
2013 %20 Kurumlar Vergisi kanunu Madde 32