MUHASEBE AKADEMİ

Bilanço dipnotları

BİLANÇO DİPNOTLARI

Bilanço Dipnotları, işletmelerin dönem bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır. Bu dipnotlarla bilançodaki bazı rakamlar daha anlaşılır hale gelmektedir.

1 SIRA NO’ LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ‘nin mali tablolar ilkeleri bölümünde aşağıdaki ifade yer almaktadır:

“Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.”

Dolayısıyla bilanço ve gelir tablosu ancak dipnotları ile birlikte temel mali tabloyu oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, dipnotları olmayan bir bilanço eksiktir.

Mali Tablolar Dipnotları ve açıklamaları ile bir bütünlük oluşturur. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde 30 adet bilanço dipnotu belirlenmiştir. Ancak, bilançonun ekine konulacak bu açıklamalar 29 nolu dipnotla görüldüğü üzere; bu adetle sınırlı olmayıp, varsa bunların dışındaki ek bilgilerde dipnot olarak eklenmelidir.

Bilanço dipnotları, düzenlenirken, işletmeler 30 adet dipnottan kendilerini ilgilendiren dipnotların numaralarını da belirterek tebliğdeki sıra dahilinde yazmalıdırlar.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre, standart bilançolar geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak düzenlendiğinden, dipnot açıklamalarının da aynı şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Aşağıdaki dipnotlar doldurulurken, ilgili rakamlar yazılmalı. Söz konusu husus işletme açısından geçerli değilse “YOKTUR” notu konulmalı, boş geçilmemelidir.

30 ADET BİLANÇO DİPNOTLARININ YER ALDIĞI WORD DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ

07.04.2017

vergidosyasi.com