MUHASEBE AKADEMİ

BİLANÇO TANIMI VE BİLANÇO TÜRLERİ

Bilanço Nedir? Bilanço tanımı.

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur.

Yukarıdaki tanıma göre bilanço, bir işletmenin belli bir andaki parasal kesitini veya o andaki enstantane fotoğrafını göstermektedir (Y. K. Yalkın, Genel Muhasebe, Turhan Kitabevi, 1995, s.47)

Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanırlar.

Bilançonun unsurlarını dört başlık altında toplamak mümkündür:

  • Bilanço başlığı
  • Aktif tarafı
  • Pasif tarafı
  • Bilanço dipnotları

Bilanço Başlığı: Bilanço başlığında mutlaka bulunması gereken üç önemli unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi.

Aktif: İşletmenin mevcutları ve alacaklarının gösterildiği bölüm

Pasif: İşletmenin sermaye ve borçlarının gösterildiği bölüm

Bilanço Dipnotları: ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Bilanço Türleri

1- Şekil Bakımından bilanço

2- Analiz Bakımından bilanço

  • Karşılaştırmalı Bilanço
  • Analitik Bilanço

3- Kapsam Bakımından bilanço

  • İşletme Bilançosu
  • Konsolide Bilanço

4- Vergi Hukuku Bakamından bilanço

  • Ticari Bilanço
  • Mali Bilanço

07.04.2017

vergidosyasi.com