ÖZELGELER

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış İkinci El Taşıtların Satışında KDV Oranı

ÖZET

Resmi bir kurum, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 1 adet kapalı kasa kamyonet ile 53 adet scooter motosikletin piyasaya satışının gerçekleştirileceğini belirterek, bu satış işleminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesini talep etmiştir.

İdare, ekonomik ömrünü tamamlamış ikinci el taşıtların nitelik olarak taşıt vasfını taşımadığı, bu tür ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar herhangi bir KDV oranı da belirlenmemiş olması nedeniyle genel oran olan %18 KDV oranının uygulanması gerektiği yönünde grüş vermiştir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı: 26696128-130[28-2015/13]-35848

16/05/2016

Konu: İkinci el resmi taşıt KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ekinde yer alan dilekçenizde; ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 1 adet …. model …. kapalı kasa kamyonet ile 53 adet …. model …. marka scooter motosikletin Başmüdürlüğünüz tarafından piyasaya satışının gerçekleştirileceği belirtilerek, bu satış işleminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi talep edilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde; müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası uyarınca, motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olan; “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar” ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

 

Buna göre; 1 adet …. model …. kapalı kasa kamyonet ile 53 adet …. model …. marka scooter motosiklet, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle Başmüdürlüğünüz tarafından piyasaya satışında genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.