VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Veraset ve intikal vergisinin hesabında dikkate alınacak veraset ve intikal vergisi oranları:

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasında kullanılacak tarife aşağıda sunulmuştur. Tarifede matrah miktarına göre veraset yoluyla intikallerde (miraslarda) ve ivazsız (karşılıksız) intikallerde geçerli olacak veresat ve intikal verisi oranları yer almaktadır.

Matrah

Oran

Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk                    210.000 TL için

%1

%10

Sonra gelen    500.000 TL için

%3

%15

Sonra gelen    1.110.000 TL için

%5

%20

Sonra gelen    2.000.000 TL için

%7

%25

Matrahın         3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

%10

%30

Veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları için TIKLAYINIZ.