İŞ HUKUKU

İhbar Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

 

İhbar Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

 

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta 8 haftalık Ücret

 

Kaynak: 4857 sayılı İş Kanunu