TİCARET HUKUKU

ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMADİT ŞİRKETLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMADİT ŞİRKETLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

  1. Yevmiye defteri
  2. Defteri kebir
  3. Envanter defteri
  4. Yönetim Kurulu Karar Defteri
  5. Pay defteri
  6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri