GELİR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

Gerçek kişillerin Bilanço Esasına Göre Tutacağı Defterler

Kollektif ve Komandit Şirketlerin tutacağı defterler

İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter

Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter