GENEL

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

Kooperatifler Hangi Defterleri Tutmak zorundadır?

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaklardır:

1- Yevmiye Defteri

2- Defteri Kebir

3- Envanter Defteri

4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

5- Yönetim Kurulu Karar Defteri

6- Pay Defteri

Categories: GENEL