TİCARET HUKUKU

MERSİS NEDİR? MERSİS NUMARASI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE KULLANMAMANIN MÜEYYİDESİ

MERSİS NEDİR?

MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin kısaltmasıdır.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini ifade eder.

MERSİS NUMARASI NEDİR?

MERSİS numarası: MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı ifade eder.

Ticaret Sicil Yönetmeliği uyarınca;  MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ve daha önce verilmiş olan ticaret sicili numaraları dosya numarası olarak kullanılır.

MERSİS NUMARASI KAÇ HANELİDİR?

Mersis numarası 16 haneli bir numaradır. Limited ve anonim şirketlerde “0” ile başlar, sonrasında vergi numarası gelir, son olarak “000” ve “15-16-17 vb. gibi” rakamlarla biter. Şahıs işletmelerinde ise; şirket sahibinin TC kimlik numarası ile başlar ve 00015, 00019 vb. gibi biter. Aşağıda Örnek olması için AKBANK A.Ş’nin ticaret sicil bilgilerini veriyoruz. Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitelerinden bu bilgilere ulaşmanız mümkün.

akbank mersis

Kaynak: http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-iliskileri/Sayfalar/Sermaye-ve-Ticaret-Sicil-Bilgileri.aspx

GEÇİCİ MERSİS NUMARASI NEDİR.

Mersis numaranız yukarıda tarif edilen şekilde değil de, karmaşık sayılardan oluşuyorsa bu şirketinizin geçici Mersis numarası olduğu anlamına gelir. Örneğin; 1122333355667755 gibi. Bu gibi bir durumla karşılaşırsanız bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğüne durumu bildirerek Mersis numarası üretilmesini talep edebilirsiniz.

ŞİRKETİNİZİN MERSİS NUMARASINI NASIL ÖĞRENİRSİNİZ?

Şirketinizin Mersis numarasını öğrenmek için mersis.gumrukticaret.gov.tr veya https://mersis.gtb.gov.tr linkine tıklayarak kayıt olmanız gerekir.

FİŞ FATURA VE İRSALİYE GİBİ BELGELERDE MERSİS KULLANMA ZORUNLULUĞU

Türk Ticaret Kanununun 39 uncu maddesinde 2012 yılında değişiklik yapılmıştır. Maddenin değişik hali aşağıdaki gibidir;

“(1)Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

(2) (Değişik birinci cümle: 26/6/2012-6335/6 md.) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.”

Değişikliğin yürürlük tarihi 01.01.2014 olarak belirlenmiştir.

Yakıradaki düzenlemeler nedeniyle, 01.01.2014 tarihinden itibaren, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir.

01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması mümkün olduğu gibi basılı sticker da yapıştırılabilecektir.

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini için gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler.

Mersis Kullanmamanın Cezası Var mıdır?

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı belgelerinde göstermek zorundalar. Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde, kanunun ilgili maddesi gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen ve yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen idari para cezası uygulanacaktır.

2015 2016 2017 2018
Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md.39/2, 51/2) 2.466 2.603 2.702 3.092

2018 Yılında Türk Ticaret Kanununa (TTK) Göre Uygulanacak İdari Para Ceza Rakamları

vergidosyasi.com

NOT: Aktif linke Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.