TİCARET HUKUKU

TİCARET, SERMAYE VE ŞAHIS ŞİRKETİ AYRIMI

Şahıs şirketi-sermaye şirketi ayrımı neye göre yapılır? Hangi şirketler sermaye şirketidir? Ticaret şirketleri nedir?

Sermaye şirketi:

 • Anonim,
 • sermayesi paylara bölünmüş komandit ve
 • limited şirketleri

ifade eder.

Şahıs şirketi:

 • Kollektif ve
 • komandit şirketleri

ifade eder.

Ticaret Şirketleri

Ticaret şirketleri ise yukarıda yer alan sermaye ve şahıs şirketlerin tümü ile kooperatiflerin toplamını ifade etmektedir. Buna göre;

Ticaret Şirketleri:

 • Anonim,
 • sermayesi paylara bölünmüş komandit ve
 • limited şirketleri
 • Kollektif ve
 • komandit şirketleri
 • koperatifler

şeklinde sıralanır.

 

Yukarıdaki ayrım 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesine dayanılarak yapılmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir: 

“MADDE 124-

(1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.”