TİCARET HUKUKU

TİCARET SİCİL GAZETESİNDE NELER İLAN EDİLİR? İLAN ÖRNEKLERİ

Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecek konular:

Ticaret Sicil Gazetesinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususa ilişkin olarak emrettiği ilanlar ile mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar yayımlanır.

İflas ve konkordatoya ait mahkeme kararları iflas memurları tarafından gazetede ilan ettirilebilir.

Yayımlanması zorunlu olmayan ilanlar ile özel ilanlar, yayımlanması zorunlu olan ilanlardan sonra gelmek şartıyla, Müdürlükçe belirlenecek koşullar çerçevesinde gazetede yayımlanabilir.

Ticaret sicil gazetezinde yayımlanabilecek örnek ilan metinleri word ortamında ektedir. Aşağıdaki linkleri tıkladığınızda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi internet sitesinde yer verilen örnek ilan metinlerinin word formatına doğrudan erişmeniz mümkündür.

1- Toplantıya Çağırı ve Erteleme İlan Örnekleri
     a. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı – Anonim Şirket
     b. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı (Temsilci Önerili) – Anonim Şirket
     c. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı – Limited Şirket
     d. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyuru İlanı
     e. Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İstekli ve Öneri Duyuru İlanı
      f. Genel Kurul Toplantısı İçin Temsilci Önerisi Duyuru İlanı
     g. Genel Kurul Toplantısının İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyuru İlanı

2- Birleşme İşlemi İlan Örnekleri
     a. Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu İlanı
     b. Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devralan
     c. Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devrolan

3- Bölünme İşlemi İlan Örnekleri
     a. Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu İlanı
     b. Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Devralan
     c. Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı – Bölünen

4- Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı

5- Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı

6- Sermaye Taahhüdüne İlişkin İlan Örnekleri
     a. Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı (anasözleşmeden doğan) İlanı
     b. Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı (esas sermaye sistemli) İlanı
c. Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı (kayıtlı sermaye sistemli) İlanı
     d. Iskat İşlemine İlişkin İhtar İlanı
     e. Iskat Sonucu Pay Senetlerinin İptali Duyurusu
* Rüçhan Hakkı İlanı 461.maddenin 3. fıkrası gereği tescile tabi olduğundan örnek ilan metni hazırlanmamıştır.

7- Şirket Emtiasının Satışından Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (İcra-İflas md.280)

8- Malvarlığı Devrinden Dolayı Alacaklılara Çağrı (Borçlar md.202)