MUHASEBE AKADEMİ

Rapor tipi (Report Form) Bilanço Tablosu

Rapor tipi bilanço ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde doğmuş ve gelişmiştir. Hesapların sıralanmasında pasif hesaplar, aktif hesapların altında sırasıyla yer alır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde öngörülen bilanço rapor tipi bilançodur.

Rapor tipi bilançolarda birden fazla yılın bir arada gösterilebilme imkanı nedeniyle, mali analizlerin yapılmasında kolaylık sağlamaktadır. Kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

1- Basit rapor tipi bilanço

2- Analitik rapor tipi bilanço

Rapor tipi bilanço örneği

                        ABC işletmesinin 31/12/…. Tarihli Bilançosu
AKTİF Cari Yıl Önceki Yıl
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Aktif (Varlıklar) Toplamı
PASİF
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Mali Borçlar
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Dönem Net Kârı
Pasif (Kaynaklar) Toplamı