MUHASEBE AKADEMİ

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ NEDİR?

1994 yılından önce, muhasebe uygulamlarında, kullanılacak hesaplarda, muhasebe ilkelerinde bir standart bulunmamakta idi. 26.12.1992 tarih ve 21447 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren standart tekdüzen muhasebe sistemine geçilmiştir.

Bu kapsamda, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulamalarında aynı hesap planının kullanılmasını, aynı muhasebe ilkelerinin benimsenmesini ve de aynı muhasebe kavramlarından yararlanılmasını ve muhasebe bilgilerinin aynı tip (tekdüzen) mali tablo ve raporlarda sunulmasını öngören bir sistem olarak tanımlanabilir.

Tekdüzen muhasebe sistemi, mali tablolar, hesap planı, hesap kodları ve benzeri ayrıntılı bilgi çin TIKLAYINIZ.