GELİR VERGİSİ

Zirai Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti

Zirai Kazancın tespitinde bilanço esası zorunlu mu?

İşletme büyüklüğüne göre gerçek usulde vergilendirme sınırının üzerinde kalan çiftçilerin zirai işletme hesabı esasına göre kazançlarını tespit etmeleri zorunludur. Çifçilerin bilanço esasına tabi tutulmaları ihtiyaridir.  Ancak, bilanço esasını kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

Ziari kazancın bilanço esasına göre tutulması, tutulacak defterlerin çeşidini ve buna bağlı olarak defter tasdik masrafı, muhasebeci masrafı gibi masraf kalemlerini artıran bir unsurdur. Ancka zirai işletmenin hacminin bilanço esasına göre defter tutmayı zorunlu kıldığı durumlarda, bu masraf kalemleri göz ardı edilebilecek unsurlarıdır.

İlgili Kanun maddesi aşağıdaki gibidir:

Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti
Madde 59

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesabı yerine bilanço esasına tabi tutulmalarını isteyebilirler.

Yazı ile yapılacak talep, müteakip vergilendirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlarda ise işe başlama tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bu suretle bilanço esasını kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

Zirai kazancın bilanço esasına göre tespitinde, 56, 57 ve 58’inci maddeler hükmü de gözönünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki hükümleri uygulanır.