MALİ MİZAH

MALİ MİZAH FIKRALAR: TEMEL EKONOMİ KONGRESİNDE: TOPLANAN VERGİLER NASIL PAYLAŞILIYOR?

Temel uluslararası ekonomi kongresine katılır…  Kongrenin teması, “Toplanan vergiler halka nasıl geri dönüyor?”

Konuşmacılardan biri Amerikalı, biri İngiliz, biri de Türk: Temel.

Halktan toplanan vergilerin dağılımına nasıl karar veriliyor sorusuna cevap aranır.

Amerikalı söz alır:

-Bizim Amerika’da önce yere bir çizgi çizeriz ve sonra topladığımız vergileri havaya atarız. Çizginin soluna düşen paraları halka hizmet olarak geri veririz, sağ tarafta kalan devlete kalır, yatırım yaparız.

Derken İngiliz söz alır ve:

-Biz İngiltere’de  başka ama ona benzer bir uygulama yaparız. Önce yere bir daire çizeriz. Halktan toplanan vergileri havaya atarız. Dairenin dışında kalan halka hizmet olarak geri döner, dairenin içine düşenleri devlet harcamalarına kullanırız.

Sıra bizim Temel’e gelir ve Temel başlar anlatmaya:

-Ula uşaklar demiş, ne kadar karmaşık bir sisteminiz var. Bizim sistemimuz çok yalın. Öyle yere çizgi, daire ile filan çizmezuk. Bizde hükümet halktan toplar vergileri. Sonra atar havaya. Yere düşenleri kendilerine harcama yaparlar. Havaya kalanlar halka hizmet olarak geri döner.