KURUMLAR

AVUSTRALYA VERGİ KURULU (THE BOARD OF TAXATION)

 

PDF Formatı

Giriş

Türkiye’de Vergi Konseyi uzun süredir faaliyette. Bir ara çok etkin idi. Son dönemlerde faaliyetlerinden pek bahsedilmiyor.

Vergi Konseyi benzeri bir yapı olarak Avustralya Vergi Kurulu örneğini aşağıda sunuyoruz. Vergi Konseyini revize etme ihtiyacı olursa, dikkate alınabilecek bir örnek diye değerlendiriyoruz.

Görevi:

Vergi politikasının belirlenmesinde hükümetin sorumluluğu, Vergi İdaresi Başkanlığı ile Vergi Genel Müfettişliğinin mevzuattan kaynaklanan rollerini göz önünde bulundurmak suretiyle, vergi kanun ve uygulamalarının iş dünyası ve daha geniş toplumsal perspektifle değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Üyeleri

Üye sayısı en çok on kişi olabilir. En çok yedi üye kişisel uzmanlık ve yetenekleri dikkate alınarak Maliye Bakanı tarafından üç yıllık bir süre için atanır. Bu üyelerin vergi sisteminin geliştirilmesine en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde iş dünyası ve geniş toplumsal kesimi temsil edecek şekilde atanması esastır. Kurul başkanı maliye bakanınca bu yedi üye arasından atanır. Üyeler tekrar atanabilir.

Eski Maliye Müsteşarı, Vergi İdaresi Başkanı ve Maliye Bakanlığı Parlamento Birinci Danışmanı bu kurul diğer üyeleridir. Bu üyelerin her biri yerine temsilcisi kurul toplantılarına katılabilir.

Fonksiyonları

Kurul Maliye Bakanına aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunur:

  • Vergi düzenlemelerinin etkinliği, kalitesi ile süreçlerin geliştirilmesi,
  • Vergileme sisteminin genel entegrasyonu ve fonksiyonlarının geliştirilmesi,
  • Maliye Bakanınca belirlenen ve onaylanan konularda araştırma ve çalışmalar yürütülmesi,
  • Maliye Bakanınca belirlenen ve Kurulca incelenmesi istenen diğer hususlarda çalışmalar yapmak.

Diğer Kurullar ve Kurumlarla İlişkiler

Hükümet veya Maliye Bakanlığınca vergi kanunlarının belli yönleri itibariyle tavsiyelerde bulunulması için süreli olarak kurul veya organ oluşturabilir. Maliye Bakanı Vergi Kuruluna diğer kurul veya organların sorumluluğunda bulunan olay bazlı konularda tavsiyelerde bulunma konusunda görev de verebilir.

Raporlama

Vergi Kurulunun başkanı Kurulun faaliyetleri ile ilgili Raporlamayı doğrudan Maliye Bakanına yapar.

Sekreterya

Kurul sekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Ancak Kurulun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla özel kesim danışmanlarından da faydalanılabilinir.

Diğer Konular

Üyeler yıl içinde çalışma programı ve öncelikleri dikkate alarak düzenli şekilde toplanırlar.

Hükümet dışından gelen üyeler her bir toplantı için huzur hakkı ile seyahat ve ikamet masraflarını alırlar. Bu tür ödemelerde part-time kamu görevlileri için öngörülen ücret tarifesi uygulanır.

Hükümet Kurul için yıllık bütçe tahsisi yapar.

Kaynak: http://taxboard.gov.au/

Yaptığı bazı çalışmalar (Raporlar)

Review of an Investment Manager Regime as it relates to Foreign Managed Funds: A Report to the Assistant Treasurer

Review of the Consolidation Rights to Future Income and Residual Tax Cost Setting rules: A Report to the Assistant Treasurer

Alienation of Personal Services Income Rules – Post-implementation Review: A Report to the Assistant Treasurer

Application of GST to Cross-Border Transactions: A Report to the Assistant Treasurer

Definition of a Charity: A Report to the Treasurer

Elements of the Taxation of Employee Share Scheme Arrangements: A Report to the Assistant Treasurer

Evaluation of the Tax Value Method: A Report to the Treasurer and Minister for Revenue and Assistant Treasurer

Foreign Source Income Anti-Tax-Deferral Regimes: A Report to the Assistant Treasurer and Minister for Competition Policy and Consumer Affairs

Government Consultation with the Community on the Development of Taxation Legislation: A Report to the Treasurer and Minister for Revenue and Assistant Treasurer

Identification and Possible Repeal of the Inoperative Provisions of the 1936 and 1997 Income Tax Assessment Acts: A Report to the Treasurer

Improving Australia’s Tax Consultation System: A Report to the Treasurer

Inspector-General of Taxation: A Report to the Minister for Revenue and Assistant Treasurer

International Taxation – Volume 1: A Report to the Treasurer

International Taxation – Volume 2: A Report to the Treasurer

Legal Framework for the Administration of the GST: A Report to the Assistant Treasurer and Minister for Competition Policy and Consumer Affairs

Legal Framework for the Administration of the Goods and Services Tax: Issues Paper

Non-commercial Losses Legislation – Post-implementation Review: A Report to the Treasurer

Tax Arrangements Applying to Managed Investment Trusts: A Report to the Assistant Treasurer

Tax Arrangements Applying to Managed Investment Trusts: Discussion Paper

Taxation of Discretionary Trusts: A Report to the Treasurer and Minister for Revenue and Assistant Treasurer

Taxation Treatment of Off-Market Share Buybacks: A Report to the Treasurer

Small Business Capital Gains Tax Concessions – Post-implementation Review: A Report to the Treasurer

Small Business Tax Compliance Costs Scoping Study: A Report to the Treasurer

 

16.04.2017

Vergidosyasi.com