KATMA DEĞER VERGİSİ

Türkiye’de Yürürlüğünden Bu Yana Katma Değer Vergisi Oranlarındaki Değişim ve Farklılaştırmalar

Katma Değer Vergisi’nin “Oran” başlıklı maddesi uyarınca KDV oranı vergiye tabi her bir işlem için %10’dur. Ancak Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1 ‘e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KDV oranlarında çok sayıda düzenleme yapmıştır. Aşağıda, Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlük tarihinden günümüze KDV oranlarındaki değişim ve farklılaştırmalar bir arada sunulmaktadır.

Uygulamada KDV oranları,

  • Temel (genel) kdv oranı
  • İndirimli KDV oranı
  • Artırımlı KDV oranı şeklinde

belirlenmiştir.

Tablo: 1985’ten günümüze KDV oranlarındaki değişim ve farklılaştırmalar

Yürürlük Temel Oran İndirimli Oranlar Artırımlı Oranlar
Temel Gıda En düşük Diğer İndirimli Oranlar      
01.01.1985

10

0

01.07.1986

10

0 1 5

10.12.1986

12

0 1 5

01.01.1988

12

3 1 5-8 15

01.11.1988

10

3 1 5 15

15.10.1990

11

5 1 5 20

01.06.1991

12

6 1 6 20

01.01.1992

12

6 1 6 13 20

01.01.1993

12

6 1 6 13 20

01.11.1993

15

8 1 8 23

01.01.1996

15

8 1 8 23

40

13.12.1999

17

8 1 8 25

40

15.05.2001

18

8 1 8 26

40

01.08.2002

18

8 1 8

Yukarıdaki Tablodan hareketle aşağıdaki yorumları yapmak mümkün:

  • Temel (genel) KDV oranı ilk güne göre 8 puan, oran olarak %80 artmıştır.
  • Temel gıdada KDV oranı 0 iken bugün %8’dir.
  • Zaman içinde KDV oranları farklılaşmış, indirimli ve artırımlı oranlar söz konusu olmuştur.
  • Artırımlı oranlar Özel Tüketim Vergisine derc edilerek kaldırılmıştır.
  • Günümüzde, üç farklı KDV oranı uygulaması söz konusudur.

16.04.2017

vergidosyasi.com

NOT: Aktif link verilmek suretiyle alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.