DİĞER VERGİLER

2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi (rakamları)

 

27/12/2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 SERİ NO’LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ uyarınca 2017 yılı için geçerli moturlu taşıtlar vergisi tarifesi (rakamları) aşağıdaki gibidir:

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

Açıklama: Untitled-1

Açıklama: Untitled-2

Açıklama: Untitled-3