SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Güvenlik (SGK) Prim Oranları, İşveren Payı, Çalışan Payı, Toplam Sgk Primi, Destek primi oranı

SGK Prim Oranları

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Oranları aşağıda gösterilmiştir. Tabloda, Sigorta kolu itibariyle sgk primi işveren payı, sgk pirimi çalışan payı ve toplam sgk prim oralarına yer verilmiştir.

SGK PRİM ORANLARI

(01.01.2008’den İtibaren)

 

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

 

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 

2

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

 

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

 

60 Gün Eklenecek İşler

12

9

21

90 Gün Eklenecek İşler

12,5

9

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

14

9

23

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için) İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

 

Kaynak: Sgk.gov.tr